circulært design


Hos vinkler design printer vi bæredygtighed meget højt

Et af principperne for en cirkulært design er at lave produkter og materialer i et cirkulært system, hvor de kan gøre nytte og ikke ende som affald

  1. Genbrugs materialer

For at for at kunne designe til cirkularitet er der særligt to begreber, som er essentielle at forstå: Produktets levetid og Genopretning. Produktets levetid angiver den periode, hvor et produkt bliver fremstillet, og ender i det øjeblik et produkt er forældet og ikke kan genbruges på produktniveau længere. Genopretning er et begreb for de tiltag, hvis primære mål er at vende forældelsesprocessen til fornyelse

At designe til genbrug kan være en mulighed for cirkularitet. Her mener Hollander et al. at målet for en designer er, at sikre sig at et produkts materialer kan blive genbrugt så effektivt som muligt og kan føres tilbage i det økonomiske system

  1. Mono-materiale

Et produkt, der er sammensat af en enkelt type materiale eller et produkt med komponenter, der hver er lavet af en enkelt type materiale, og som kan adskilles.

Mono-materialer kan lette vedligeholdelse, genbrug og effektiv adskillelse/genanvendelse af produkter.